27. feb, 2017

Als de Storm je treft <3

Wanneer de storm je treft.Hartje

 

Aan het begin van je leven stap je in de boot, met als het doel de overkant te bereiken. Onderweg word je getroffen, door stormen. Stormen die de tocht naar je doel moeilijk maken. Deze tocht, deze reis naar de overkant.. is te zwaar. Verlangend naar de rust overweeg je soms om je er maar bij neer te leggen.

Als je in de boot zit, ga je denken. Niet alleen de storm die om je heen tekeer gaat , maar ook de stormen in je denken die je beïnvloeden. Ze maken je bang en soms neemt wanhoop de overhand. Juist dan , moet je proberen te denken dat wanneer je de overkant hebt bereikt daar een heel nieuw leven wacht.

Het geluk .. De liefde, en de gezondheid waar de storm voorgoed eindigt.

Soms voelen we ons verslagen door de storm. We schreeuwen en laten onze tranen gaan, smekend of de storm gaat liggen. We worden heen en weer geslingerd , door de wind geteistert. Het is soms zo moeilijk om het doel voor ogen te houden, wanneer beproevingen je treffen. Het voel soms alsof we op de proef worden gesteld in ons leven.

Alsof we door het donker van de storm het licht niet meer zien wat zich daar achter schuilhoudt.

Ondanks de storm, voelde ik me vaak zo gedragen. Alsof iemand twee warme handen om mij heen sloeg tijdens de storm. Handen die me rust gaven en zeiden dat het goed ging komen. De mooiste dingen kwamen voort uit de stormen in ons leven.

Het Geloof,de grootse overgave kwam tot stand , wanneer de bliksem ons trof.

De meeste hoop ging leven , wanneer de storm ons overdonderde.

De meeste liefde kwam los op de momenten dat de golven ons overspoelde.

En waar we zo naar verlangen is dat we eens zullen ervaren,dat wanneer de storm is gaan liggen wat echt geluk is, gezondheid, de eeuwige genade.

Iedereen kent zijn eigen stormen, eigen beproevingen, en eigen strijd. Sommige leggen zich er bij neer. Andere proberen zich door de storm heen te slaan uitkijkend naar het doel wat ze voor ogen hebben. En sommige onder ons hebben de stormen overwonnen en hebben de overkant bereikt.

Zo ook Gerrie,Wat mis ik haar, haar prachtige lach, haar lieve stemmetje en de mooie kostbare momenten die ik met haar heb mogen delen. Momenten die ik altijd zal koesteren.

Maar wat zou ik graag nog eens terwijl ik in mijn bootje zit uitkijken op het water en haar daar zien varen. Haar horen roepen: He Ans, Ik hou zoveel van je.

Haar bootje voer een stukje sneller dan die van ons en door de stormen heen lachte het licht haar al tegemoet.

Zij heeft de storm al overwonnen.

 

Nu voel ik me soms verslagen door de stormen in mijn leven, het verlangen is zo groot.. zo groot om haar weer terug te mogen zien. En ik besef me maar al te goed , dat ik om dat te kunnen bereiken ook door mijn stormen heen moet, net zoals als zij recht door zee ging! Ons dappere meisje.

Als ooit, ooit het moment komt dat ik de overkant bereik, zal zij daar staan , zwaaiend , lachend , dansend in de stralen van het licht, het licht van de eeuwige vrede.

Tot die tijd zal ik dromen, strijden en verlangen naar dat moment.. Ik zal God vragen, net als jij in je laatste gebed vroeg of hij in de stormen van ons leven , onze hand wil vastpakken.

Ik hou zo zo zielsveel van je , en eens lieverd, zullen we voorgoed samenzijn en zal de storm ons nooit meer treffen , maar zullen we voor eeuwig gelukkig zijn.

Een ding is zeker, Jij hebt de storm al overwonnen en bent veilig Thuis.Hartje